18. yüzyılın sonundaki disiplinler arası araştırma bağlamında zaman ve mekan felsefi kavramlarının gelişimi. XIX yüzyıl - felsefede soyut

Özetler:

  • Bölüm I. 18. yüzyılın sonundaki felsefenin zaman ve mekan kavramlarının geliştirilmesi ve yorumlanması - başta.
  • Zaman kavramına ilişkin ayrıntılı teorik bir çalışma, doğa bilimlerinde de uygulanabilirdi.
  • Farklı felsefi sözlükler uzay ve zaman kavramlarını kendi açıklamalarını sağlarlar.
  • Zaman ve mekan kavramlarının gelişimi, bilimin gelişim aşamalarına bağlıdır.
  • Leibniz'in uzayın ve zamanın doğası üzerine konumunun temeli onun monadolojisidir.
  • Zaman kavramını ana mantıksal değişkenlerden biri olarak yorumluyor.
  • Schopenhauer karamsar görüşlerini ve belirli bir zaman ve mekan anlayışını desteklemektedir.
  • Fakat materyalistler zaman ve mekân algısında subjektif faktörü ihmal etmezler.
  • Farklı edebi yönergeler, fiziksel zamana ve mekana eşitsiz yaklaşıyor.
  • Dünyanın zaman ve mekanda varolduğu fikri kimseyi şaşırtmayacaktır.