Rusya'nın canlanmasında entelijensiyanın rolü - felsefeyle ilgili bir soyut

Özetler:

  • Rusya yeniden canlandırmada aydınlar rolünü sorgulamak.
  • Rusya aydınlanmasında aydınlar rolünün problemi.
  • Aydınlar, her zaman Rusya'da ulusal benlik bilincinin taşıyıcısı olmuştur.
  • Entelektüellerin Rusya'da yarattığı tahribatın nedeni nedir?
  • Rus entelijensiyanın L. Karsavin ve I. Il'in eserlerindeki çelişkili rolü.
  • Son on yılda Rus düşüncesinde, tarih felsefesine artan bir ilgi olmuştur.
  • S. Bulgakov için, aydınlar ahlak ve dindarlığın taşıyıcısı olmalı.
  • Bulgakov aynı zamanda Rus entelijensiyvanının davranış ve düşüncesinde derin bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor.
  • Intelligentsia acilen eleştiriye ve öz-eleştiriye, alçak gönüllülük, tövbe ihtiyacı duyuyor.
  • Rus aydınları L. Karsavin, Ortodoksluğa uzak olduğunu iddia ediyor.

Benzer Resimler: