Svante Arrhenius - Kimya Denemesi

Özetler:

  • Svante Arrhenius'un yaşamı, kendilerini bilime adamak isteyen gençlere örnektir.
  • Svante Arrhenius'un yaşamı ve etkinlikleri.
  • İsveçli botanikçi Johan Arrhenius'un yeğeni.
  • Sekiz yaşındayken Arrhenius, 1876'da mezun olduktan sonra Uppsala Katedrali'ne girdi.
  • Arrhenius, elektrolitlerin iletkenliğini incelemekte uzmanlaşmıştır.
  • 1884-1885 yıllarında. Uppsala Üniversitesi'nde çalıştı.
  • Fiziksel kimyanın kurucularından biri.
  • Ana bilimsel çalışmalar, kimyasal reaksiyonların çözümleri ve kinetiği teorisine ayrılmıştır.
  • Eşdeğerlik doktrini yarattı, bir tuz hidrolizi teorisi geliştirdi.
  • Svante August Arrhenius.

Benzer Resimler: