Rusların servetini ve yoksulluğunu inceleme yolları - sosyoloji ile ilgili makale

Özetler:

  • Rusların servetini ve yoksulluğunu inceleme yöntemleri çok farklı.
  • Zenginlik ve Yoksulluk Ruslarının Kriterleri ve Yöntemleri.
  • Gorshkov M.K. Ruslar / M.K.'ın görüşleri karşısında servet ve yoksulluk. Gorshkov, N.E. Tikhonov.
  • "Zenginlik" ve "yoksulluk" kavramlarının tanımı.
  • Sosyal bilimlerde "zenginlik" ve "yoksulluk" kategorilerinin tanımlanmasına iki yaklaşım vardır.
  • Birincisi, yoksulluk ve servetin mutlak kategoriler olarak anlaşılmasına dayanmaktadır.
  • İkinci - "göreceli" yaklaşım yoksulluğu ve serveti göreli kategoriler olarak değerlendirir.
  • Kozyreva P.M. Dönüşümsüz bir toplumda yoksulluk ve servet / P.M. Kozyrev.
  • Rusya nereye gidiyor?
  • Belyaeva L.A. Rusya bölgelerinde toplumsal tabakalaşma ve yoksulluk / L.A. Belyaeva.

Benzer Resimler: