Modern toplumda kitle iletişim - gazetecilik üzerine makale

Özetler:

  • Kretov B.I. Kitle iletişimi, toplumun siyasal sisteminin bir unsurudur.
  • Medya aracılığıyla iletişim.
  • Kitle iletişim araçlarıyla iletişim analizinde daha ayrıntılı olarak konuşacağız.
  • Gorbunov A.S. Kitle iletişim araçlarının kişilik şiddet etkisi: Cand.
  • Kitle iletişim teorisi.
  • Modern toplumdaki ana KYS, gazete, radyo ve televizyon medyasıdır.
  • İlk bağlantılı veya gelenekçi toplumlarda kişisel bağlantılarla bu şekilde iletişim önemlidir.
  • Medya modern toplumun en önemli kurumlarından biridir.
  • Yeni teknolojilerin özellikleri, geleneksel kitle iletişiminin ötesine geçmemizi sağlar.
  • Reyman L.D. Bilgi toplumunun gelişimi ve telekomünikasyonun rolü.

Benzer Resimler: