Metallerin yapısı - kimyada soyut

Özetler:

  • Metalin atomik-kristal yapısı.
  • Gerçek kristaller yapısı.
  • Herhangi bir madde üç agrega durumunda olabilir - katı, sıvı ve gaz halindedir.
  • Sıvı bir durumda, atomlar ve moleküller yakın bir düzeni korur.
  • Sipariş sabit değildir ve termal titreşimlerin etkisi altında ortaya çıkar ve kaybolur.
  • Katı halde, atomlar denge durumu etrafında yalnızca küçük salınımlar yapar.
  • Hem uzun menzilli hem de kısa menzilli sipariş var.

Benzer Resimler: