Dünyanın hammadde ve enerji sorunu - coğrafya, ekonomi coğrafyası kompozisyonu

Özetler:

  • Çiğ ve enerji problemlerini çözme yolları.
  • Ardından uranyum radyasyonunun keşfi, enerjik sınıraş doğanın anahtarı haline geldi.
  • Mevcut sorunları çözmenin yolları.
  • Hidrojen, metal hidrürler, okyanustaki enerji çiftlikleri?
  • Bu sorunun üstünde İngiltere'de başarıyla çalışırız.
  • Kömür, petrol enerji pazarındaki liderliğine yakında bir yol kat ediyor.
  • İnsanlığın dikenli, huzursuz, dolaylı bir enerji yolu.
  • LS Yudasin "Enerji: Sorunlar ve Umutlar".
  • Radonova IA İnsanlığın küresel sorunları.
  • Hammadde ve enerjinin sorunları.

Benzer Resimler: