Dünyanın dil tipolojik sınıflandırması - İngilizce soyut

Özetler:

  • "Dünyadaki dillerin tipolojik sınıflandırılması" temalı.
  • Bu nedenle sınıflandırmanın kendisine morfolojik veya tipolojik deniyordu.
  • Dillerin morfolojik (tipolojik) sınıflandırması, bireysel dil gruplarının tarihsel gelişim yollarını açıklamaktadır.
  • Dünyanın en farklı dillerinin yapısında ortak öğeler aramak mantıklı mı?
  • Bazen bu sınıflandırma bu dilleri (veya polisentetik) birleştirerek ekler.
  • Ancak bu sınıflandırma tutarsızlığı, incelenen konunun özelliklerine göre belirlenir.
  • Dünyada birçok dil var.
  • Modern bilim 2500'den fazla dile sahiptir.
  • Bu soruya açıkça olumlu cevap verilmelidir.
  • Farklı dillerde sözcük yapısına bakalım.