Engellilik için emekli aylığı - kişisel hukukta özet

Özetler:

  • Engellilik için emekli aylığı, emekli aylığı türlerinden biridir.
  • Engelliler için emeklilik maaşları nedir?
  • Engellilik için emekli aylığı, "Emeklilik Üzerine" Kanun'un III. Bölümü (Madde 27-34) şart koşulmaktadır.
  • Bu emeklilik aylığının en önemli ikinci türüdür.
  • Bir emekli aylığının seçilmesine ilişkin koşullar engelliliğin sebebine bağlıdır.
  • Genel bir kural olarak, MEDN tarafından kurulan sakatlık süresince bir emekli maaşı verilir.
  • Engellilik aylığının büyüklüğü özür grubuna bağlıdır.
  • Engellilere yönelik emekli aylığı için bakım ücreti alınır.
  • MEDC özür grubu; iş kazası veya meslek hastalığı.
  • Engellilik aylığı kavramı, engellilik grupları ve nedenleri.

Benzer Resimler: