Zihinsel gerilik - tıp, fiziksel kültür ve sağlık ile ilgili makale

Özetler:

  • Zihinsel özürlü insanlar çok çeşitli bir gruptur.
  • Zeka geriliği, birçok ortak klinik bulgu ile karakterizedir.
  • Zihinsel geriliklerin yaygınlığı ile ilgili veriler çelişkilidir, bunun sebebi birkaç nedenden ötürüdür.
  • Zeka geriliği için karakteristik, konuşmanın az gelişmesidir.
  • Ciddi zeka geriliğinde, pasif dikkat de çekmektedir.
  • Zihinsel özürlü çocuklar arasında en çok oligifrenik çocuk vardır.
  • Daha küçük grup zihinsel gerilikleri üç yıl sonra ortaya çıkmış insanlardır.
  • Bir entelektüel kusurun ciddiyeti birkaç derece zeka geriliği ile ayırt edilir.
  • Bu, önemsiz derecede zihinsel geriliktir.
  • Zihinsel engelli olanlar arasında bu kategori çoğunluğu oluşturmaktadır (% 70-80).

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Tıpta, beden eğitimi ve sağlık konularında toplanan özetler