Acil durumlarda ekonomik nesnelerin sürdürülebilirliği - yaşam güvenliği üzerine bir makale

Özetler:

  • Acil durumlarda ekonominin istikrarı ile ilgili temel kavramlar.
  • Nesnenin kararlılığı tasarım ve inşaat aşamaları üzerine yerleştirilir.
  • Barinov, A.V. Acil durum doğası ve onlara karşı korunma: eğitim.
  • İşletmelerin sürdürülebilirliğini artırmak için alınacak tedbirler.
  • Sürdürülebilirlik olağanüstü bir girişimdir.
  • Acil durumu tasfiye ettikten sonra mümkün olan en kısa sürede durum öncesi durumu geri yükleyin.
  • Sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi bir tanım içerir.
  • Nesne üzerinde etkisi olan zararlı faktörlerin türleri ve parametreleri.
  • Planlanan eserlerin hacmi ve maliyeti.
  • İkinci yön sabit varlıkların korunmasını sağlamaktır.

Benzer Resimler: