Uyum ve sayı üzerine pisagorya öğretisi - felsefe üzerine makale

Özetler:

  • Konuya ilişkin: "Pisagorların ahenk ve sayı hakkında öğretilmesi".
  • Bütün bu öğretiler, sayısız kaynağın, yani Pisagorların, yargılayarak, Hellas'a ilk getirdiği şeylerdi.
  • Pisagoralar dünyada sayı ve sayısal ilişkilerin uyum ve güzelliğini gördüler.
  • Böylece, örneğin Pisagorcular ölçülemeyen miktarları ve irrasyonel sayıları keşfettiler.
  • Pisagorların öğretileri ile ilgili en eski kaynaklar, ölümünden sadece 200 yıl sonra ortaya çıktı.
  • Iamblichus, Pythagoras'ın Fars kralını Cambyses'i tutsaklar arasında Babil'e götürdüğünü yazıyor.
  • Pisagor öğrencileri onu doğaüstü yetenekli "kutsal koca" olarak görüyorlardı.
  • Bu birliğin öğretileri, Roma İmparatorluğu döneminde neo-Pisagorluk biçiminde ikinci bir doğum aldı.
  • Birçok Pisagorcu öldü, kurtulanlar İtalya ve Yunanistan'da dağılmış durumda.
  • Philolaus'un son öğrencileri Heuritus, Xenophilus, Echecrates, Diocles ve Polymnasts'tır.

Benzer Resimler: