Enzim - kriz karşıtı yönetim üzerine bir özet

Özetler:

  • Х1 sınıfında "Enzim" konusundaki seçmeli sınıfların yürütülmesinin yöntemsel gelişimi.
  • Enzimlerle daha fazla tanışırsanız, öğrenciler "Genel Biyoloji" dersinde devam ederler.
  • "Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, vücuttaki rolü ile tanışmak."
  • Enzimler etkili biyolojik katalizörlerdir.
  • Bu enzim özelliklerini teyit etmek için kimse biyokimyondan tecrübe kazanabilir.
  • Karbonhidrat metabolizmasının enzimlerinin lokalizasyonu.
  • Protein biyosentez enzimlerinin lokalizasyonu.
  • Çok enzimatik sistemler, bunların lokalizasyonu ve işlevleri.
  • Kompleks, bir ürüne (veya ürünler) ve bir enzime dönüşür. Reaksiyondaki reaksiyon değişmez.
  • "Anatomi, fizyoloji ve hijyen hakları" dersinde "enzim" kavramının oluşturulması.

Benzer Resimler: