Tarihsel sürecin felsefi görünümü - felsefede soyut

Özetler:

  • Bu, tarih hakkındaki görüşlerine, yükselen çizgi boyunca ilerleyen bir süreç olarak yansıtılıyor.
  • Tarihsel süreç, somut koşullarda ve birçok sosyal gücün etkileşiminde gerçekleşir.
  • Felsefi tarihsel toplumsal gelişme.
  • Bütün dünyada, iki dünya hattı birbirine karışır ve çarpışır.
  • Büyük ölçekte, büyüyen süreçler belirginleşir, eğilimler ortaya çıkar.
  • Toplum çok sayıda öğe ve süreç içeren karmaşık bir sistemdir.
  • Toplumsal ilerlemenin genel tarihsel kriterini belirlemek için en verimli girişimleri isimlendireceğiz.
  • Yukarıdaki bakış açımız, bize göre, bazı itirazlara neden olmaktadır.
  • Marksizm, tarihî toplum türlerini analiz ederken medeniyet gelişimine de dikkat etti.
  • Sosyal kalkınma evrimsel-devrimci bir süreçtir.

Benzer Resimler: