Finans - kriz karşıtı yönetim ile ilgili makale

Özetler:

  • Devletin mali politikası.
  • İşletmelerin finansal hizmetleri.
  • Finansın gerekliliği ve özü.
  • Finansal sistemin organizasyonu ve yönetimi.
  • Mali durumun dengelenmesine yönelik öncelikler.
  • Finans, ekonominin bir aracıdır.
  • Para fonlarının oluşumu sürecinde ortaya çıkan ilişkilere finansal denir.
  • Para, finansın varlığı için bir ön şarttır (her zaman bir kalemi vardır.
  • Mali kaynaklar, mali ilişkilerin maddi taşıyıcısı olarak hareket eder.
  • Finans dahil olmak üzere herhangi bir ekonomik kategorinin özü, işlevleri içinde kendini gösterir.

Benzer Resimler: