Finlandiya - coğrafya, ekonomik coğrafyayla ilgili makale

Özetler:

  • Finlandiya, Avrupa'nın kuzeyinde bir devlettir. İsveç'le sınır kuzeybatıda (586 km.
  • Finlandiya nüfusunun ulusal bileşimi nispeten homojen, Sakinlerin% 91'i var.
  • Savaş sonrası dönemde Finlandiya'nın ekonomik gelişimi.
  • Ekonominin genel özellikleri.
  • Ekonomik ve coğrafi durumun özellikleri.
  • Sınırların ekonomik ve politik değerlendirilmesi.
  • Uluslararası önem taşıyan ulaşım yollarıyla ilgili ülkenin durumu.
  • Ekonomik önemi olan fiziksel ve coğrafi nesnelerle ilişkili konum.
  • Bölgenin diğer ülkelerin alanı ile karşılaştırıldığında alanı.
  • Diğer yabancılarla karşılaştırıldığında sayı ve doğal artış.

Benzer Resimler: