Kodlayıcılar, kod çözücüler, tetikleyiciler - bilgisayar bilimi ve telekomünikasyonda soyut

Özetler:

  • Konu başlıklı: "Kodlayıcılar, kod çözücüler, tetikleyiciler."
  • Önce, dekoder devrelerine bakalım.
  • Şekil 1, bir PE üzerinde üç girişli bir dekoderin bir şemasını göstermektedir.
  • FN ve PE'deki çok kademeli kod çözücüler Boolean öğelerindeki ile aynı şekilde oluşturulmuştur.
  • Aşağıda, PE (eşik elemanları) ve FN üzerindeki kodlayıcılar ve kod çözücülerin yapımına ilişkin örnekler üzerinde durulmaktadır.
  • Şek. 1. Senkronize Şek. 2. Üç giriş girişi için üç şifre çözücü için eşzamansız dekoder.
  • Şek. 3. Eşzamansız dekoder, aynı tipteki PE giriş girişinde.
  • Şekil 4 böyle bir sekizli ikili kodlayıcı örneğini göstermektedir.
  • D- ve JK master-köle türünün tetikleyicileri vb.
  • NLE'de (sinirsel mantık elemanları) böyle flip-flopların yapımına ilişkin örnekler üzerinde duralım.

Benzer Resimler: