Moldova Cumhuriyetinin ekonomik ve coğrafi özellikleri - coğrafya, ekonomi coğrafyası hakkında özet

Özetler:

  • 27 Ağustos 1991'de Moldova Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlet haline geldi.
  • Konu: "Moldova Cumhuriyeti".
  • Moldova coğrafi ve rekreasyonel bir endüstridir.
  • Moldova zengin ve etkileyici bir geçmişi olan Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Moldova topraklarına eski zamanlardan beri yerleşim görüyordu.
  • M.Ö. VI. Yüzyılda Geto-Dacians uygarlığı Moldova'ya yayılmıştır.
  • Genel olarak, Moldova nehir yüzeyi açısından zengin değildir.
  • Head Vorontsov A.V.
  • Toprak ve iklim kaynakları ülkenin temel servetidir.
  • Arazi fonunun yapısında bulunan tarımsal arazilerin payı% 80'dir.

Benzer Resimler: