Elektrik mühendisliğinde elektromanyetik nabız - soyut

Özetler:

  • Süper güç elektromanyetik darbelerin jeneratörleri.
  • EMR üretme mekanizması aşağıdaki gibidir.
  • Bir nükleer patlama oluştuğunda gama ve X ışını radyasyonu oluşur ve bir nötron akı oluşur.
  • Patlama anından bu sürecin süresi 1 ila 3 ila 100 ns arasındadır.
  • Bu durumda ÇYP'nin yoğunluğu, ilk aşamadaki durumdan yaklaşık üç derece daha düşüktür.
  • Bu aşamada ÇYP'nin yoğunluğu çok küçüktür ve kilometre başına birkaç volttur.
  • Fig.1 Elektronik ateşleme sistemli aracın durdurulması.
  • ÇÇP'ler diğer hava ve yeryüzü patlamalarında ortaya çıkar.
  • НРDII, yatay polarize EMR modellemesi için tasarlanmıştır.
  • Radyasyonun zirve gücü 10 TW'a ulaşabilir.

Benzer Resimler: