Elektronik ve mikroelektronik aygıtlar - elektrik mühendisliğinde soyut

Özetler:

  • Böyle bir devrede akım akar ve bu akımın değeri ölçüm cihazı tarafından ölçülecektir.
  • Bir elektron tüpünde benzer bir ekran kullanılabilir.
  • Yeterince yüksek bir hıza sahip bir elektron, anottan birkaç elektronu yok edebilir.
  • Anoda çarpan elektronlara genellikle birincil denir ve onun tarafından elenen elektronlara ikincil denir.
  • Lamba kullanımına ikincil elektronların görünümü nasıl tepki verebilir?
  • Anodun dışına atılan ikincil elektronlar eşit olmayan hızlara sahiptir.
  • Anot akımını oluşturan elektronlara ek bir hız bildirir.
  • Su gözeneklerinde silikon oksidasyon işlemlerini ve kuru oksijeni özetleyin.
  • Yarı iletken IC direnç çeşitleri nelerdir? Karşılaştırma özelliklerini verin.
  • CMOS mantık elemanının devre diyagramını çizin.

Benzer Resimler: