Bütçe açıkları ve kamu borcu. Belarus Cumhuriyeti'ndeki Özellikler - finansal yönetim, finansal matematik üzerine özet

Özetler:

  • Belarus Cumhuriyeti bütçe açığının dinamikleri.
  • Bütçe açığı, devletin bütçe fonu gelirleri üzerindeki harcamaların fazlalığıdır.
  • Sonuç olarak, 90'lı yılların başlarında. Belarus Cumhuriyeti devlet bütçesinde bir açığa vurdu.
  • Kamu borcunu istikrara kavuşturma içeriği, türleri ve yolları.
  • Bütçe açığının mutlak boyutu, önemli bir makroekonomik gösterge değildir.
  • Birincil açığın varlığı, borç yükünün arttırılmasında bir faktördür.
  • Bütçe açıkları ile ilgili birkaç kavram vardır.
  • Bütçe açığının azaltılması özel geliştirilmiş bir programa göre yapılmalıdır.
  • Bu bağlamda, bütçe açığını kapatan kaynakların bir sorusu ortaya çıkmaktadır.
  • Sermaye ve mevcut kamu borcu arasında bir ayrım yapılır.

Benzer Resimler: