Biyolojik ritim türleri - biyolojide bir özet

Özetler:

  • Tarihsel olarak içsel, fizyolojik ritimler ortaya çıkmıştır.
  • Bu ritime endojen denir.
  • Organizma, ritmik olarak fizyolojik işlevlerini gerçekleştirdiği zamanı sayarken olduğu gibi.
  • Günlük ritimler, yoğunluğun ve doğadaki değişiklikler.
  • Günlük ritimler çoğu biyokimyanın ve fiziolün karakteristik özelliklerini taşır.
  • Çekirdeği, görünüşe göre, hücrenin ritmik aktivitesinde egemen bir rol oynamaktadır.
  • Doğadaki günlük ritimler, endojen bir ritim ve çevredeki gün içi değişikliklere verilen cevaptan oluşur.
  • Ay ritimlerine luno- diürnal ritimler dahildir.
  • Ay ritimleri, endojen özelliklerini gösteren sabit laboratuar koşullarında devam eder.
  • Gelgitlerin en güçlü ritmi, kıyı sularında yaşayan organizmaları etkiler.

Benzer Resimler: