Güç ve sosyal yönetim - felsefeyle ilgili bir özet

Özetler:

  • Genellikle sosyal yönetim, özel menfaatler alanıyla tanımlanır.
  • Yönetişimin sosyo-politik işlevini karakterize ederek, iki bileşenini göz önüne almamız gerekir.
  • Bu taraf, sosyal yönetimin manevi ve ideolojik işlevinin içeriğini belirler.
  • Yönetimin sosyal fonksiyonu.
  • Bu görevin çözümleri daha ayrıntılı olarak ele alınacak, bu nedenle sosyal yönetimin temelini oluşturuyor.
  • Sosyal güç işlevi, ekonomik güçle yakından ilişkilidir.
  • Sosyal yönetim işlevlerinin özü.
  • Sosyal yönetim fonksiyonlarının içeriği.
  • Zorlanmış güç çoğunlukla iktidarın politik işlevi ile tanımlanır.
  • Güç haklı kılınmalıdır ve bu girişimler siyasi tarihin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Benzer Resimler: