Çocuklarda doğuştan kalp rahatsızlığı - tıp, fiziksel kültür ve sağlık ile ilgili makale

Özetler:

  • Bazı konjenital kalp kusurları (özellikle IV. Grupta) çok nadirdir ve yalnızca çocuklarda görülür.
  • Konjenital kalp hastalığının (KKH) varyasyonları 150'den fazla tanımlanmaktadır.
  • Aşağıda, en sık meydana gelen konjenital kalp kusurlarının bazıları bulunmaktadır.
  • İnterventriküler septumun defekti konjenital kalp kusurlarında en sık görülen noktalardan biridir.
  • Olası atriyal fibrilasyon, diğer konjenital kalp kusurlarının karakteristiği değil.
  • İkincisi genellikle diğer konjenital kalp kusurlarıyla kombine edilir.
  • DKKB'nin pediyatrik bölümünü temel alan Khabarovsk Bölgesi'ndeki doğumsal kalp hastalığının yapısı.
  • Konjenital kalp hastalığının epidemiyolojisi ve prevalansı.
  • Konjenital kalp hastalığının patogenezinde iki mekanizma vardır.
  • Konjenital kalp hastalıklarının sınıflandırılması.

Benzer Resimler: