Rusya'nın Toplumsal ve Ekonomik Kalkınmasının Devlet Politikası: Öz, İlke, Hedef ve Görevler - Finansman Özet

Özetler:

  • 2015-2017 yılları arasında Rusya Federasyonu'nun sosyal ve ekonomik gelişme parametreleri.
  • Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı.
  • Sosyo-ekonomik sistemin yanı sıra sistemik nitelikleri de karakterize eder.
  • Bu, devletin bütçe politikasının sosyo-ekonomik özüdür.
  • 2017 yılına kadar olan dönemde ana sosyo-ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi.
  • Aynı zamanda, yaptırımlar ekonomik büyümeyi baltalayabilir.
  • Devletin asıl görevi bunun için gerekli şartları yaratmaktır.
  • Rusya Federasyonu bütçe sisteminin ana parametreleri,
  • Bu nedenle, bütçe planlaması, ülkenin kalkınmasındaki kilit halkalardan biridir.
  • 2015 ve 2016 ve 2017 planlama dönemi için bütçe politikasının ana talimatları.

Benzer Resimler: