Devlet - kriz yönetimi ile ilgili özet

Özetler:

  • Aynı yasal ilkelerde, bireyin devlete karşı sorumluluğu da inşa edilmiştir.
  • Devletin işlevlerini tamamen yerine getirmemesi için onu sınırlamak mümkündür.
  • Rusya'da hukukun üstünlüğü: tasarım ve gerçeklik.
  • Ryanov F.M. Hukukun üstünlüğüne giriş.
  • Sokolov A.N. Hukukun üstünlüğü.
  • Sosyalist hukuk devleti: gerçekleşmenin kavramı ve yolları.
  • Chetvernin VA Demokratik anayasal devlet.
  • Yasal bir devlet olarak Rusya.
  • Birinci durumda, ikincisinde "ana" rol oynar - toplumun "hizmetkârı" rolünde.
  • Bu sorulara farklı yanıtlar var, geniş bir görüş yelpazesi.

Benzer Resimler: