Denklemlerin grafiksel çözümü, eşitsizlikler, parametreyle sistemler - matematikte soyut

Özetler:

  • Denklemlerin grafiksel çözümü, eşitsizlikler, bir parametreye sahip sistemler (cebir ve analizin baş>
  • Her bir denklem sistemi için, a parametresinin tüm değerlerini bulun.
  • Eşitsizliklerin sistemi tarafından belirlenen a parametresinin belirlenmesinde.
  • A parametresinin hangi değerleri için sistemin bir çözümü vardır.
  • Böylece, sistemler (1) ve (2) için aynı sayıda çözüm dört sayıdır.
  • Eşitliğin (1) tüm özel çözümlerinin setine, bu eşitsizliğin genel çözümü deniyor.
  • Standart xOy koordinat sistemini kullanarak diğer çözüm yöntemleri mümkündür.
  • B) birinci denklemin her çözümü ikinci bir çözümdür ve tersi de geçerlidir.
  • Daha sonra düz çizgi y = a, denklem (1) 'in grafiğini kesmiyor; bu nedenle çözüm yok.
  • Grafikler kesişmez ve dolayısıyla denklemin çözümleri yoktur.

Benzer Resimler: