Kan Grupları - tıp, beden eğitimi ve sağlık üzerine bir özet

Özetler:

  • Tabloda da kan gruplarının belirlenmesi için görev yapılıyor.
  • Grup I ve II'nin serumları ile aglütinasyon varlığı, III kan grubunu belirtir.
  • Anti-B zoliklon ile aglütinasyon varlığında, kan grubu III.
  • Tablodan grup I kanının diğer tüm kan gruplarıyla teorik olarak uyumlu olduğu izlenmektedir.
  • Transfüzyon sonrası komplikasyonlar bazen kan gruplarının belirlenmesindeki hatalar sonucu ortaya çıkar.
  • Bu miras alınan iki genin toplanmasından, kendi kan grubu oluşur.
  • ABO sisteminin kan gruplarının işaretleri 3 allelemorfik gen tarafından iletilir.
  • Bu buluşlardan en önemlisi kan grupları doktrini.
  • Kan gruplarının açılması 100 yıldan fazla zaman geçtikten sonra.
  • İnsan kan grupları.

Benzer Resimler: