Biyoteknoloji ürünlerini kullanmanın ekolojik riskleri biyoloji konusunda soyut

Özetler:

  • Konu: Biyoteknoloji ürünlerinin çevresel riskleri.
  • Modern biyoteknoloji ürünlerinin kullanımı ile ilgili riskler.
  • Aynı teknolojiler, bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere diğer organizmalara uygulanabilir.
  • Bununla birlikte, bilimin gerçeğe kavuşma zarafeti her zaman layıkıyla takdir edilmekten uzaktır.
  • Bilimsel önceliklerimiz yalnızca kağıtta kalır.
  • Bilim adamları bunun hakkında bir sürü sözü söyledi, politikacılar birçok bildiri kabul ettiler.
  • Avrupa hakkında çok şey konuştık, ancak Avrupa son zamanlarda moratoryumu kaldırdı.
  • Eski zamanlardan beri, insanlık varlığının anlamını araştırmış, doğada bulmuştur, Tanrım, adamım.
  • İnsanlık, yeni, değişmiş yaşam biçimi ve akıl algısı için hazırlanmalıdır.
  • Değişim hızı, kendimizi kaybetmeden kendimize adapte olma kabiliyetimizi aşmamalıdır.

İlgili eserler: