Görevler, temel işlevler ve ATS sistemi - diğer konularda bir özet

Özetler:

  • Bu kılavuzun içeriğini ve işlevsel amacını açıklamak gerekir.
  • Yönetim, yalnızca sistemin kurucu unsurlarının iç etkileşimini değil.
  • Bunlar, yönetimin genel kavramını karakterize eden temel özelliklerdir.
  • İkincisi, toplumun normal işleyişi ve gelişiminin önde gelen koşullarından biridir.
  • Sosyal yönetim sisteminin unsuru da yerel öz yönetim.
  • Ayrı işlevleri ve yetkileri de diğer normatif düzenlemelerde sabitlenmiştir.
  • Milis, içişleri yönetim sisteminde önemli bir yere sahiptir.
  • Polis servisinin görev ve faaliyetlerinin özelliklerinden kaynaklanan kendine özgü özellikleri vardır.
  • Lisanslama ve kayıt sisteminin faaliyetlerini yetki vb konularında organize eder.
  • Genel yönetim kavramı.

Benzer Resimler: