Avrupa Felsefesinin Gelişimi İçin Aristo'nun Fizik ve Metafizik Önemi - Felsefede Soyut

Özetler:

  • "Metafizik", dünya felsefesinin bütün tarihinde en önemli felsefe eserlerinden biridir.
  • Aristo, eski bir Yunan filozof ve bilgin, Platon'un öğrencisi.
  • Aristoteles'in metafizik doktrini, Thomas Aquinas tarafından benimsenmiş ve bilimsel yöntemle geliştirilmiştir.
  • Platon çağında doğanın metafizikteki uyumsuzluğun üstesinden gelmenin acil ihtiyacı.
  • Aristo ilk önce kapsamlı bir ansiklopedik bilim olarak bir felsefe sistemi yarattı.
  • Aristoteles'in felsefi sisteminin içeriği ve ayrıntıları evrenseldir.
  • Aristoteles zamanın tüm dallarını geliştirdi; gözlem ve tecrübenin önemini ortaya koydu.
  • Felsefi düşüncenin gelişmesinde büyük bir etkisi oldu.
  • Aristoteles'in felsefi doktrini.
  • Aristo'nun fizikinin temel varsayımları.

Benzer Resimler: