Pulmoner arterin izole ve infundibuler stenozu, interatriyal septumun kusurları - tıp, fiziksel kültür ve sağlıkta soyut

Özetler:

  • Konu: İzole ve infundibular stenoz.
  • Bir hastanın durumunun şiddeti, pulmoner arterin daralma derecesine bağlıdır.
  • Bir anjiyografide, darlık seviyesi belirlenebilir.
  • Stenoz ortadan kaldırılabilir ve hipotermide "kuru" kalp.
  • Tanı, selektif anjiyokardiyografi ve sondaj verileri temel alınarak hazırlanmıştır.
  • SSCB'de, ilk bu operasyon 1960'da S.A tarafından gerçekleştirildi. Kolesnikov.
  • Sağ ventrikül miyokardının telafi edici hipertrofisini geliştirir ve daha sonra boşluğunu genişletir.
  • Nesnel araştırmada temelde sağa doğru kalp sınırlarının genişletilmesi tanımlanmaktadır.
  • Hastalığın geç evrelerinde kalp çok büyük boyutlara ulaşabilir.
  • EKG etkinliğinde sağ ventrikülün elektriksel aktivitesi hakimdir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Tıpta, fiziksel kültüre ve sağlığa ilişkin topikal özetler