Hareketsiz bitki hücreleri - biyoloji üzerine bir özet

Özetler:

  • Konu: İmmobilize bitki hücreleri.
  • Bu şekilde immobilize edilmiş, pigment üretmek için Lavandula vera hücreleri kullanılmıştır.
  • Hareketsiz bitki hücrelerinin canlılığı.
  • Hareketsizleştirilmiş bitki hücrelerinin biyosentez yeteneği.
  • Bitki hücresinin immobilizasyonu.
  • Bitki hücrelerinin adsorpsiyon ve kovalent çapraz bağlarla immobilizasyonu için örnekler de bilinmektedir.
  • Bitki hücrelerinin immobilizasyonu için çeşitli konfigürasyon membranları kullanılabilir.
  • Hücrenin metabolizmasının tüm yolları de novo sentez sürecine dahil olduğunda bu özellikle önemlidir.
  • Renkli hücreler bir UV ışık kaynağı olan bir mikroskop ile incelenir.
  • Antrakinonlar, farklı bitki hücre kültürleri tarafından sentezlenir.

Benzer Resimler: