Hindistan - coğrafya, ekonomik coğrafyayla ilgili makale

Özetler:

  • Nüfusun sorunlarını da göz önüne alacağız, çünkü Hindistan dünyanın en çok uluslu ülkesi.
  • Hindistan büyük bir ülkedir: 3000 km'den fazla, kuzeyden güneye, 2000 km kadar, batıdan doğuya.
  • Hindistan, sayımların her on yılda bir düzenli olarak yapıldığı bir ülkedir.
  • Hindistan da yılda 9 bin inşa edemiyor.
  • Çay ihracatında ise Hindistan dünyada birinci sırada yer alıyor.
  • Genel olarak, Hindistan, tarımın geliştirilmesi için oldukça doğal ön koşullara sahiptir.
  • Hindistan dünyanın en eski uygarlıklarından biridir.
  • M.Ö. 2500-1500 döneminde. Hindistan, Hint-Aryan kabileleri tarafından fethedildi.
  • Hindistan bağımsızlığını kazandı, ancak Hindistan ve Pakistan tarafından ülkenin iki bölümüne ayrıldı.
  • 26 Ocak 1950'de Hindistan demokratik bir cumhuriyet ilan edildi.

Benzer Resimler: