Yerçekimi Sürecinin Mühendislik Analizi - Matematikte Soyut

Özetler:

  • Uzayın yoğunluk ölçeğinin atom bölgesi, yer çekimi yasasının eylem bölgesi içindedir.
  • Bu analizin yapılmasına izin veren bir diğer sonuç.
  • Rg yerçekimi yarıçapıdır (Schwarzschild yarıçapı).
  • MN nötron kütlesi kendisinin etrafında bir yerçekimi alanı oluşturur.
  • Uzayın enerjisinden doğan tek parçacık, bu atomun çöküş süreci.
  • Çekim, uzayın enerjisinin bir nötron çekirdeği tarafından absorbe edilmesidir.
  • Bir nötron yıldızından olası bir kara delik oluşumu.
  • Klimov V.K.
  • Uzayın yoğunluğunun ölçeği.
  • W, fiziksel vakum yoğunluğudur.

Benzer Resimler: