Bir ilaç şirketinde yenilikçi yönetim - yönetim üzerine makale

Özetler:

  • Bir ilaç firmasının faaliyetlerinde yenilikçi yönetim 18.
  • İlaç firmasının faaliyetlerinde yenilikçi yönetim.
  • Strateji seçimi, yenilik yönetimi döngüsünün en önemli bileşeni.
  • Mali kaynakların kıtlığı, yenilikçi yönetimin eşsiz bir sorunu değil.
  • Yenilik yönetiminin temel kavramları ve kalıpları 3.
  • Yenilik çeşitleri ve yenilikçi yönetimin örgütsel yapıları.
  • "yenilik faaliyeti", "yenilik süreci", "yenilikçi çözüm" vb.
  • Böylece yenilik, inovasyonun bir sonucudur.
  • Yenilikler, organizasyonlar arası basit bir yenilik süreciyle bir satış nesnesi olarak görünür.
  • Yenilikçi faaliyet daha geniş bir kavramdır.

Benzer Resimler: