Siyasetin kurumsal yönü. Modern devletlerin özü ve temel işlevleri - siyaset biliminde soyut

Özetler:

  • Konu: Politikanın kurumsal yönü.
  • "Devlet" kavramının özü.
  • Bu bakımdan, örneğin "BM üye devletleri" hakkında söyledikümüz zaman bunu anlıyoruz.
  • Devletin işaretleri ve görevleri.
  • Bu devletin sorumluluğundadır.
  • Savaş sonrası dönemde, dünya devletlerin oluşumunda ve doğuşunda iki ana eğilime sahipti.
  • Dolayısıyla devlet çok boyutlu bir toplumsal varlıktır.
  • Belirli bir devletin yasal düzeni, sonsuza kadar sürmez, tüm devletlerde geçerli değildir.
  • Bölge, devletin mekânsal temelidir.
  • Fiziksel temeldir, devletin varlığını mümkün kılan koşullardan biridir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Siyaset bilimi üzerine gerçek özetler