Gerçek sayıların gelişimi tarihi - matematikte soyut

Özetler:

  • Muhtemelen, aynı gelişme aşamasında insanlar sayıları eklemeye başladı.
  • GI Glaser "Okuldaki matematik tarihi."
  • Gerçek sayı Newton aritmetiği.
  • Bu konunun ilgisi: eski çağlardan beri sayı kavramı.
  • Yüzyıllar boyu bu kavram genişletilmiş ve genelleştirilmiştir.
  • İlkel toplumda, insanın yalnızca bir kaçı gerekirdi.
  • İlk aşamada "daha", "daha az" veya "eşit" kavramları ortaya çıktı.
  • ARIHMETHIC, sayıları veya operasyonları olan eylemlerin keşfedilmesiyle ortaya çıktı.
  • Gelecekte "geometrik ifade" kavramı ortaya çıkıyor.
  • Onların tanınması, Descartes'ın "Geometrisi" nin ortaya çıkışı ile kolaylaştırıldı.

Benzer Resimler: