"Titreşim seviyeleri" sorusu için - psikoloji üzerine bir özet

Özetler:

  • A.V Chistyakov (Vladimirsky). "Titreşim seviyeleri" sorusuna.
  • "Titreşim seviyelerinin" geçmişi nedir ve kısaca bu nedir?
  • Maddenin "titreşim seviyesi", bu seviyeyi düzenleyen yasaların sayısına göre belirlenir.
  • Kişilerarası kendi kendine bilgi düzeyinin üç seviyesi.
  • Varoluşsal deneyimlerin bu düzeyleri hakkında kısa bir açıklama yapıyoruz: 137.
  • Bağımsız çıkış zor.
  • [4] Bkz. V.A. Danchenko.
  • İnsanın varoluş deneyimlerini yapılandırma fikri J. Lilly tarafından yaygın bir şekilde yaygınlaştırılmıştır.
  • İlk kez bu tema P. Uspensky tarafından vurgulanmıştı, [3] Gurdjieff grubuyla meşguldü.
  • Aşağıdakiler "12", "24", "48", "96", "192" vb.

Benzer Resimler: