Çiftlik hayvanlarının kastrelenmesi - tarım denemesi

Özetler:

  • Açık yöntemle kastreleme.
  • Kastrasyon kapalı bir şekilde.
  • Cinsiyet bezlerinin çıkarılması, hayvanın metabolizması ve davranışında değişikliğe neden olur.
  • Erkelerin zamanında kasten çıkması melezleşmeyi ve planlanmamış tohumlamaları önlemeye izin verir.
  • Erkek kastrasyon yöntemleri.
  • Kastrasyonun tüm yöntemleri iki ana gruba ayrılabilir: kanlı ve kansız.
  • Bu kastrasyon yöntemi hem açık hem de kapalı olabilir.
  • Kastrasyonda sadece mozhinka derisi, kas-elastik membranı ve fascia kesilir.
  • Kastrasyonun perkütan yöntemi.
  • Kastrasyon için aygırların hazırlanması.

Benzer Resimler: