Bedenlerin hareketinin bilgisayar modellemesi - bilgisayar bilimi ve telekomünikasyonda bir özet

Özetler:

  • Çeşitli meslek mensuplarının uzman eğitimleri arasında pratik bilgiler vardır.
  • Bu sıra, her problemi çözmek için tipiktir.
  • Program qbasic.exe dosyası tarafından başlatılmıştır.
  • Latin alfabesindeki harf A'dan Z'ye.
  • Numara 0'dan 9'a kadardır.
  • Sorunu bilgisayarda çözme.
  • Aşağıdaki simgeler BASIC'de kullanılır.
  • Özel karakterler: + - * / ¬. ,:; () => <'.
  • Sorunun matematiksel formülü.
  • Sayısal hesaplama yöntemi seçimi.

Benzer Resimler: