1993 Rus Federasyonu Anayasası - Medeni hukukta soyut

Özetler:

  • 1993 Rusya Federasyonu Anayasasında, ülke tarihindeki ilk kez konsolide edildi.
  • 1993'te Rusya Federasyonu Anayasası'nın geliştirilmesi ve benimsenmesi.
  • Rusya Federasyonu 1993 Anayasasının karakteristik özellikleri
  • 1993 yılında Rusya Federasyonu Anayasası'nın kabul edilme evreleri ve tarihçesi.
  • Rusya Federasyonu 1993 Anayasası'nın benimsenmesinin toplumun ömrünü nasıl değiştirdiğini anlamak gerekir.
  • 1993'te Rusya Federasyonu Anayasasının kabulüne ilişkin tarihi şartlar
  • Rusya Federasyonu'nun 1993 Anayasasının karakteristik bir özelliği, temel hükümlerin varlığıdır.
  • Avakyan S.A. Rusya Anayasası: Doğa, Evrim, Modernlik "Sashko", 2000.
  • Anayasal reformlar 1988-1992.
  • Anayasa yasal bir labirent haline geldi.

Benzer Resimler: