Atamız turizm üzerine bir makale

Özetler:

  • Her ailenin mermeri kendi soy ağacına sahiptir. Kökleri, gövdeleri, yaprakları, tohumları, meyveleri vardır.
  • Bu doğru - RODOVOD!
  • Rodovid geçmiş, şimdiki ve gelecekimizdir.
  • Ataya atfedilen şey sadece anne-baba hikayesi değil, aynı zamanda çubuk taşıyan bir ağaç oluşturdu.
  • Onların imgesi de atadan bahsediyor.
  • "Aile" sözcüğü nasıl ortaya çıktı?
  • Daha önce, dünya onu duymamıştı.
  • Şimdi size yedi soru soracağım.
  • Tanrıçanım çocukları bana kim doğuracak?
  • Beni okşamak mı, dairede süslemek mi?

Benzer Resimler: