Sosyal devlet: karşı ve karşı - sosyoloji denemesi

Özetler:

  • Rusya'da toplumsal bir devletin ortaya çıkışı en erken aşamadadır.
  • Devlet, insan gelişimi için şartlar yaratmakla yükümlüdür.
  • İş yapma hakkını bilmeden bir sosyal devlet kurmak olanaksızdır.
  • Yoksulluğun aşılması, devletin çalışma hakkını ve makul bir ücret ödemeden mümkün değildir.
  • İnsan potansiyelinin geliştirilmesi, sosyal ilişkilerin uyumlaştırılması.
  • Sosyal politika yönergeleri aşağıdaki hedeflere yönelik olmalıdır.
  • Yasama temeli, mükemmel olmaktan çok uzaktır.
  • Ticari olarak, ek tıbbi ve eğitim hizmetleri sağlanabilir.
  • Ulusal ekonominin sanayi dışılaştırılması.
  • Üretimin azalması ve sanayi dışılaştırmanın bir sonucu olarak kitle işsizliği ve yoksulluk tehdidi.

Benzer Resimler: