Toplumsal hedonizm - sosyoloji üzerine bir makale

Özetler:

  • Bu makalede, toplumsal hedonizmi - kuşağımızın "bela" sorununu ele alacağız.
  • Hedonizmin toplum üzerindeki etkisi nedir?
  • İlk önce hedonizmanın ne olduğunu bulacağız.
  • Modern toplum hedonizmle "çarpıldı".
  • Hedonizm kaynakları eski çağlardan, yani eski Yunanistan'dan alınır.
  • Bunun içinde bir hedonizm var mı?
  • Hedonizmin "kodu", toplumun ve bireyin, bakıma muhtaç bir varlıkta genel olarak tersine çevrilmesidir.
  • Modern kültür, bir hedonizm dalgasıyla kaplandı, görünümünü değiştirdi.
  • Hedonizm ve şehvetli zevkler kültü, modern kitle kültürünün karakteristik bir özelliğidir.
  • Modern dönem hedonizm çağındadır.

Benzer Resimler: