Erkek ve kadının aile kimliğini oluşturmak - sosyoloji üzerine bir makale

Özetler:

  • Her şeyden önce, bu bir dini kimliğidir: erkek ve kadınlar arasındaki tezahürün derecesi.
  • Kadınların kendileri, kendilerini dindar insanlar olarak görme konusunda erkeklerden çok daha muhtemeldir.
  • Belarusians'ın aile kimliğini sorgulamaya kimsenin gelmediği görülüyor.
  • Belarusalıların aile kimliği.
  • Anket sonuçlarına göre, tapınaklara katılan insanların çoğunluğu kadınlar.
  • Kişinin kendi medeni halindeki yönelimi varsayılan olarak varsayılır.
  • Sosyal hizmet (mediko-sosyopsikolojik faaliyet).
  • Aşağıda belirtilen unsurları inceleyeceğiz.
  • Nüfusun çoğunluğu Ortodoks Kilise'ye güveniyor.
  • Üçüncü cinsiyet farkı kuşaklardandır.

Benzer Resimler: