Varlı Drakula marjinal - sosyoloji üzerine bir makale

Özetler:

  • Kanaatimce, daha çok Kont Dracula olarak bilinen Vlad Tepes marjinalize edildi.
  • Kont Dracula ya da Vlad Tepes'in hayatında hiçbir barış yoktu.
  • Ayrıca, marjları entelektüel fırsatlara bölebilirsiniz.
  • Bu olayların ardından Drakula babanın görevini üstlenir ve sevdiklerinin ölümünü araştırmaya başlar.
  • Marjinal, basmakalıp özgür bir kişidir.
  • Marjinal zincir yönetimi.
  • Bir kişi onun en altındayken, diğer kültürel değerler işlenir.
  • Bu, bir kişinin son derece zengin, ünlü, başarılı ve standart olmayan davalarda da geçerlidir.
  • Tarihçilerin iddia ettiği gibi, işkence gördü ve göz korkutuldu; kalplerini ilerde sertleştirecekti.
  • Babası kesildi ve kardeşi canlı olarak gömmüştü.

Benzer Resimler: