Rusya'nın Ulusal Çıkarları ve Devrim ve İç Savaş Döneminde Sosyalist Partilerin İdeolojisi Sınıfının Mücadelesi (Sibirya'nın malzemelerine dayanıyor) - Siyaset bilimi makalesi

Özetler:

  • Rusya'nın ulusal siyasi partilerinin tarihi.
  • Yirminci yüzyılın başlarındaki tüm Rus siyasi partilerinin programlarındaki ulusal soru.
  • MV Shilovsky, 1917 yazında Sibirya'da "milliyetçilerin Sosyalist Devrimci Parti'ye yönlendirilmesi" olduğunu belirtiyor.
  • Sibirya'da, "demokratik karşı-devrim" sağcı kuvvetler tarafından iktidardan koparıldı.
  • Rusya ve halklarının geleceği sorunu Kolçak ve Bolşeviklerin mücadelesi ile çözülecekti.
  • Ekim ve Sibirya'daki ulusal sorun.
  • Çalışmada "ulusal soruna" dikkat edildi.
  • Böylece, Sosyalist-Devrimci ulusal-devlet fikrinin çekirdeği "demokrasi ilkesi" idi.
  • Ulusal düşüncenin bu görüşü hem Bolşevikler hem de Menşevikler tarafından paylaşıldı.
  • Sovyet iktidarının yıkılmasından sonra, soru "Beyaz Sibirya" nın siyasi yapısı hakkında ortaya çıktı.

Benzer Resimler: