Modifiye polimerik malzemelerdeki gevşeme sabitlerinin doğrusal regresyon yöntemi ile belirlenmesi - matematik üzerine bir makale

Özetler:

  • EP UP-643'ün gevşeme sabitleri, dibütil ftalat ile plastikleştirilir.
  • Yeniden tanımlanan sistem (2), AT ve AT'nin transpoze matrisi çarpılarak çözülmüştür.
  • Koordinatlarda arka plan olmaksızın maksimum Maxwell.
  • Deneysel bağımlılığın yaklaşıklaştırılması için ilişki (1) kullanılmıştır.
  • Bu amaçla, aranan parametreler Pi şeklinde formüle edilmiştir.
  • Küçük bir değere sahip bir Taylor serisinde genişleme.
  • Göz önüne alınan problemde bilinmeyen parametreler U'du.
  • Aşağıdaki ifade ile açıklanabilir.
  • U aktivasyon enerjisidir; k, Boltzmann sabitidir.
  • Burada Ïi0 sıfır yaklaşımıdır.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Matematiğe ilişkin güncel makaleler