"Kaçak elektrodinamik". Matematiksel model - matematik ile ilgili makale

Özetler:

  • İğresiz elektrodinamik matematiksel bir modelin oluşturulması.
  • İğresiz elektrodinamiğin temel denklemleri Tablo 1'de özetlenmiştir.
  • Elektromanyetik olaylarda simetri denklemi-fiziksel geçiş.
  • Tansör rütbesi ne kadar düşükse, sınırlayıcı geometrik simetri derecesi de o kadar yüksektir.
  • Enlemesine EME'nin boylamasına geçiş.
  • Denklemleri (16), (17) birleştirmeden önce, boyutları kabul etmek gerekir.
  • Fiziksel içeriğini değiştirme.
  • Gerçek kaynak dışındaki yerel elektromanyetik olay indeksini görüntüleme.
  • Bu amaçla, boyutsuz ile çarpın.
  • 4-vektör, iyi bilinen Maxwellian denklemidir.

Benzer Resimler: